zamówienie na:

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY KOZŁOWO

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 24 czerwca 2009  12:00
wynik postępowania: Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne Gminy Kozłowo wybrano ofertę Wykonawcy: Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Olsztynie Pl. Konsulatu Polskiego 8 10-900 Olsztyn 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (335kB) pdf
---------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (167kB) pdf

---------------------------------

Pytania z dnia 17.06.2009


Pytanie 1
Proszę o wskazanie okresu karencji w spłacie kapitału kredytu z podaniem konkretnej daty.
Odpowiedź:
Okres karencji w spłacie kapitału kredytu  kończy się  29 wrzesień 2010r.
Pytanie 2
Prosimy o potwierdzenie daty uruchomienia środków z kredytu.
Odpowiedź:
Należy przyjąć 3 lipca 2009 r.
Pytanie 3
Czy Istotne Postanowienia Umowy w postaci załącznika nr 4 do SIWZ zawierają zapisy które według Państwa powinny znaleźć się w końcowej umowie kredytowej.
Odpowiedź:
Istotne postanowienia umowy zawierają zapisy, które powinny znaleźć się w umowie. Zamawiający dopuszcza zawarcie dodatkowych zapisów stosowanych w ramowych umowach bankowych.

-------------------------------------------

18.06.2008
Ogłoszenie - zmiana terminu składania ofert (124kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (217kB) word

-------------------------------------------

Ogłoszenie-udzielenie kredytu (656kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (204kB) word

metryczka


Opublikował: Piotr Radziewicz (10 czerwca 2009, 14:10:39)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (28 grudnia 2009, 15:03:03)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1778