zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kozłowo w okresie od 1.09.2009 r. do 25.06.2010 r. (w dni nauki szkolnej)

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 27 lipca 2009  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Marek Szpejna, Ul. Warszawska 15/17, 13-100 Nidzica