zamówienie na:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W KOZŁOWIE

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zespół Szkół w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 24 sierpnia 2009  12:00
wynik postępowania: Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W wyniku postępowania rozstrzygnięcie uzyskały: pakiet 1, pakiet 4, pakiet 7, pakiet 8 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (85kB) pdf

Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (155kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (446kB) pdf


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów ogólnospożywczych
do magazynu żywnościowego Zespołu Szkół w Kozłowie


Ogłoszenie - Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów ogólnospożywczych do magazynu żywnościowego Zespołu Szkół w Kozłowie (86kB) pdf


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2750kB) pdf

Załączniki:
Załącznik nr 1.1 (74kB) word
Załącznik nr 1.2 (33kB) word
Załącznik nr 1.3 (31kB) word
Załącznik nr 1.4 (31kB) word
Załącznik nr 1.5 (33kB) word
Załącznik nr 1.6 (33kB) word
Załącznik nr 1.7 (35kB) word
Załącznik nr 1.8 (33kB) word
Załącznik nr 2 (68kB) word
Załącznik nr 3 (54kB) word

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (29 lipca 2009, 15:29:20)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (29 grudnia 2009, 13:23:48)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia oraz sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1387