zamówienie na:

zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 182 o powierzchni 0,18 ha położonej w Sarnowie, KW 9354, usytuowanej na terenie, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny rolne.

zamawiający: Wójt Gminy Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 14 września 2009  10:00
wynik postępowania: W wyniku przetargu osiągnięto kwotę 9.150,00 zł 

Informacja o wyniku przetargu (80kB) pdf

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej (25kB) word

metryczka


Opublikował: Piotr Radziewicz (13 sierpnia 2009, 15:27:05)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (3 sierpnia 2010, 12:26:39)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2057