zamówienie na:

Dostawa węgla groszek klasy 26/9 w przewidywanej ilości do 400 ton oraz węgla ekogroszek w przewidywanej ilości do 400 ton.

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 2 września 2009  11:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę węgla groszek klasy 26/9 w przewidywanej ilości do 400 ton oraz węgla ekogroszek w przewidywanej ilości do 400 ton wybrano ofertę wykonawcy WĘGLOPOL Sp. z o.o. 11-200 Bartoszyce ul. M.Konopnickiej 2A 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (60kB) pdf


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (289kB) pdf


Przetarg nieograniczony na dostawę węgla groszek klasy 26/9
w przewidywanej ilości do 400 ton
oraz węgla ekogroszek w przewidywanej ilości do 400 ton.


Ogłoszenie - Przetarg nieograniczony na dostawę węgla groszek klasy 26/9 w przewidywanej ilości do 400 ton oraz węgla ekogroszek w przewidywanej ilości do 400 ton. (525kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (115kB) word

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (25 sierpnia 2009, 15:30:56)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (31 grudnia 2009, 15:13:49)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1609