zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w lokalizacji 0+000 - 0+210, długości 210mb na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 24 ,obręb Sławka Wielka, gmina Kozłowo.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT341-6/2009
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 16 września 2009  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych sp. z o.o. ul.Kolejowa 29A, 13-100 Nidzica za cenę brutto - 99 999,98 zł. 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (81kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty nakorzystniejszej (150kB) pdf

Ogłoszenie - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w lokalizacji 0+000 - 0+210, długości 210mb na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 24 ,obręb Sławka Wielka, gmina Kozłowo. (91kB) pdf


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2669kB) pdf
Załącznik nr 1 (36kB) word
Załącznik nr 2 (56kB) word
Załącznik nr 3 (37kB) word
Załącznik nr 4 (41kB) word
Załącznik nr 5 (39kB) word
Załącznik nr 6 (36kB) word
Załącznik nr 7 (32kB) word
Załącznik nr 7a (26kB) word
Załącznik nr 8 (61kB) word
Załącznik nr 9 (57kB) word
Załącznik nr 10 (982kB) word
Załącznik nr 11 (23kB) word
Załącznik nr 12 (1581kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (26 sierpnia 2009, 15:56:39)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (24 września 2009, 11:20:59)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1613