zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch nowych, kompletnych, stalowych kotłów C.O. wyposażonych w palnik retortowy z podajnikiem ślimakowym oraz dodatkowy ruszt stały o mocy od 470 - 500 kW wraz z automatyką nakotłową i niezbędnym wyposażeniem.

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZGKiM-ZP-4/2009
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 12 października 2009  12:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę: KOTŁOMET, Zakł. Ślus.-Instal.-Kotlarski, Krystian Biernacki, 63-300 Pleszew, ul. Marszewska 17 za cenę brutto 158 600,00 zł 
Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch nowych, kompletnych, stalowych kotłów C.O. wyposażonych w palnik retortowy z podajnikiem ślimakowym oraz dodatkowy ruszt stały o mocy od 470 - 500 kW wraz z automatyką nakotłową i niezbędnym wyposażeniem.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (65kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty nakorzystniejszej (270kB) pdf


Ogłoszenie - Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch nowych, kompletnych, stalowych kotłów C.O. wyposażonych w palnik retortowy z podajnikiem ślimakowym oraz dodatkowy ruszt stały o mocy od 470 - 500 kW wraz z automatyką nakotłową i niezb. wyp (86kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2561kB) pdf
Załącznik nr 1 (37kB) word
Załącznik nr 2 (41kB) word
Załącznik nr 3 (33kB) word
Załącznik nr 4 (88kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (2 października 2009, 10:16:51)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (31 grudnia 2009, 15:17:44)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1583