zamówienie na:

wykonanie zmiany pokrycia dachu wraz z naprawą konstrukcji oraz wymiana stolarki drzwiowej w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Sławce Wielkiej.

zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej, 13-100 Nidzica, Rozdroże 26/10/3
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 23 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.) informuję o wyniku postępowania. W wyniku postępowania wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1: Usługi Blacharstwo-Dekarskie Stanisław Janicki, 10-687 Olsztyn, ul. Kanta 16/15