zamówienie na:

dostawę materiałów instalacyjnych branży elektrycznej i sanitarnej do Hali Sportowej w Szkotowie gmina Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZGKiM-ZP-6/2009
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 16 listopada 2009  12:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę: BRANŻA SANITARNA: Przedsiębiorstwo Handlowe INSTAL-INVEST ul. Śląska 29/6, 44-335 Jastrzębie Zdrój, BRANŻA ELEKTRYCZNA: Hurtownia Elektryczna AMPER Krzysztof Dariusz Księżopolski Piotr Księżopolski, ul. Boya-Żeleńskiego 13-200 Działdowo