zamówienie na:

Na dostawę instalacji wentylacji mechanicznej wraz z jej montażem i uruchomieniem do Hali Sportowej w Szkotowie gmina Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZGKiM-ZP-7/2009
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 17 listopada 2009  12:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji ofertę złożoną przez Wykonawcę: ,,KOZICKI,, Usługi Projektowo-Wykonawcze Inżynierii Sanitarnej Karol Kozicki ul.Wojska Polskiego 54/13, 19-300 Ełk