zamówienie na:

Dostawę materiałów do budowy podłogi sportowej wraz z jej montażem do Hali Sportowej w Szkotowie Gmina Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZGKiM-ZP-8/2009
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 18 listopada 2009  12:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji ofertę złożoną przez Wykonawcę: ,,INVEST-BIURO,, B.Ważny, P.Ważny ul.Bp.J.Pelczara 6, 35-312 Rzeszów.