Dane organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Nidzicka 31
13-124 Kozłowo

tel. (89) 626-70-35
fax.(89) 626-70-75

e-mail: gops@kozlowo.pl

Regon: 004456837
NIP: 745 12 32 302


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
  • drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub na adres e-mail: gops@kozlowo.pl
  • faksem: (89) 626-70-75
  • pisemnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo
  • ustnie

Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej za pomocą narzędzi i środków komunikacji elektronicznej:

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie znajduje się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP)

Adres ESP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie na platformie epuap:
/w6vq2a15gx/gops

1. Aby można było złożyć wniosek konieczne jest:
a) Posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka "Załóż Konto") – konto jest bezpłatne,
b) Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. "Profilu Zaufanego ePUAP".
2. Dokumenty mogą być przesyłane przy użyciu usługi centralnej o nazwie Pismo ogólne do podmiotu publicznego lub przy użyciu innych usług, znajdujących się w Katalogu spraw. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.

3. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) muszą zostać uwierzytelnione poprzez zastosowanie podpisu elektronicznego, lub profilu zaufanego ePUAP, natomiast nie muszą być podpisywane elektronicznie skargi oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

4. Nadawca otrzymuje automatycznie potwierdzenie o odebraniu przesyłki przez Instytucję- tzw. Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia. Odpowiedzi na pisma złożone do Urzędu przez ESP są wysyłane w postaci wskazanej przez nadawcę dokumentu (papierowej lub elektronicznej). W przypadku wysyłki elektronicznej adresat ma 14 dni na potwierdzenie odbioru dokumentu. Jeżeli tego nie uczyni dokument uważa się za skutecznie doręczony.

5. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

2. Poczta elektroniczna (e-mail)

1. Klienci mogą składać pisma, które nie wszczynają postępowania administracyjnego rozstrzyganego w drodze decyzji administracyjnej na adres mailowy: gops@kozlowo.pl
Są to przesyłki składane w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, stanowiące jedynie elektroniczną formę kontaktu Klienta z Instytucją.

2. Pocztą elektroniczną mogą być przesyłane w szczególności skargi oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które nie muszą być składane przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP (ESP).

3. Odpowiedzi na przesyłki złożone na adres e-mail, są wysyłane w formie elektronicznej na zwrotny adres e-mail Klienta.

4. Wiadomości zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

3. Informatyczny nośnik danych

1. Przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych dzielimy na:
- przekazane bezpośrednio na informatycznym nośniku danych,
- stanowiące załącznik do pisma przekazanego na nośniku papierowym.
WAŻNE: Dokument elektroniczny doręczany na elektronicznym nośniku danych jest przekazywany wraz z tym nośnikiem.

2. Przyjmujemy następujące typy nośników danych:
  • dysk CD (CD-RW) lub DVD (DVD-RW),
  • pamięć flash,
  • dysk USB.
3. Akceptowane są następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:
1) do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne lub multimedialne - formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf, .pdf, xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, Open XML (.docx, .xlsx, .pptx),
2) do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .gif, .jpg (.jpeg),.tif (.tiff), .png, .svg,
3) do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową: .wav, .mp3, .avi, .mpeg, .mp4,
4) do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z,
5) do elektronicznego podpisywania i szyfrowania dokumentów elektronicznych: XAdES, PAdES, 
W przypadku większej liczby załączników (powyżej 1) należy je spakować do nieskompilowanego pliku o rozszerzeniu .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z.
4. Nośniki danych przekazane do Urzędu powinny być opatrzone: imieniem i nazwiskiem, oraz adresem korespondencyjnym osoby wnoszącej.

5. Odpowiedzi na pisma złożone na nośniku informatycznym, są wysyłane w postaci wskazanej przez wnoszącego dokument (papierowej lub elektronicznej).

6 Nośniki wraz z plikami zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 13:07:52)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (4 marca 2019, 14:39:18)
Zmieniono: zaktualizowano dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17346