Przetargi archiwum

Przetargi archiwum

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 26 marca 2004 roku- działka nr 463, obręb Szkotowo

Wójt Gminy Kozłowo informuje: Przetarg zorganizowany w dniu 26 marca br na sprzdaż nieruchomości oznaczonej nr działki 463 położonej w miejscowości Szkotowo został roztrzygnięty. Za nieruchomość uzyskano w przetargu [...]

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 16 kwietnia 2004 roku na sprzedaż działek rekreacyjnych

Wójt Gminy Kozłowo Informuje W przetargu zorganizowanym w dniu 16 kwietnia br. sprzedano następujące działki rekreacyjne: 1. Działka nr 44/4 za kwotę [...]

Rozstrzygnięcie II przetargu nieogrzniczonego z dnia 24 czerwca 2004 roku na sprzedaż działek rekreacyjnych

Wójt Gminy Kozłowo informuje Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek rekreacyjnych zorganizowany w dniu 24 czerwca 2004 roku został nierozstrzygnięty. [...]

Rozstrzygnięcie prztargu z dnia 1 lipca 2004 roku na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Wójt Gminy Kozłowo informuje Ustny przetarg nieograniczony z dnia 1 lipca 2004 roku na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 68B/1 w Kozłowie nie został rozstrzygnięty. [...]

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Rogożu i Szkotowie

Wójt Gminy Kozłowo Na podstawie art. 92 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z póź. zmianami) informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie art. 40 ust. 1 i art. 43 [...]

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 06.10.2004r. na zadanie pn.

Wójt Gminy Kozłowo Na podstawie art. 92 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z póź. zmianami) informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie art. 40 ust. 1 i art. 43 ust. 1 w/w [...]

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonegona wykonanie jednego otworu rozpoznawczego (studziennego) na terenie wsi Krokowo, gmina Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie

Wójt Gminy Kozłowo Na podstawie art. 92 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z póź. zmianami) informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie art. 40 ust. 1 i art. 43 ust. 1 [...]

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Wójt Gminy Kozłowo informuje Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Kozłowo został nierozstrzygnięty. [...]

Rozstrzygnięcie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Wójt Gminy Kozłowo informuje W pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 26.11.2004r sprzedano nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Ważyny za kwotę 29.000 zł. [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie informuje, że w procedurze udzielenia zamówienia publicznego w trybie [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na terenie gminy Kozłowo

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Rogożu, Szkotowie, Kozłowie i Szkoły Podstawowej w Sarnowie"

Kozłowo, dnia 12.07.2005r. RGT-ZP-3/2005 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy: przetargu nieograniczonego na . „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Rogożu, Szkotowie, Kozłowie i Szkoły Podstawowej w [...]

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYMIANĘ SIECI CIEPLNEJ W KOZŁOWIE

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYMIANĘ SIECI CIEPLNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA OSIEDLU MIESZKALNYM W KOZŁOWIE Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie informuje, że w procedurze udzielenia [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej nr 2618013 WAŻYNY – PAWLIKI – droga krajowa nr 7 w lok. 0+000 + 0+380”

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy: przetargu nieograniczonego na . „Przebudowa drogi gminnej nr 2618013 WAŻYNY – PAWLIKI – droga krajowa nr 7 w lok. 0+000 + 0+380” Gmina Kozłowo, 13-124 Kozłowo 60A [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowo, Kownatki, gm. Kozłowo"

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Zgodnie z Art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r Nr 19 poz. 177) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z 0.0 w [...]

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na:„Usługa bankowa realizowana na rzecz Gminy Kozłowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kozłowo”

Kozłowo, dnia 22.12.2005r. FN-3341-1/2005 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Usługa bankowa realizowana na rzecz Gminy Kozłowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kozłowo” [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego nawywóz nieczystości stałych kontenerami KP-4 i KP-7

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wywóz nieczystości stałych kontenerami KP-4 i KP-7 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy: wywozu nieczystości stałych kontenerami KP-4i KP-7 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego i etyliny bezołowiowej.

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego i etyliny bezołowiowej Zawiadomienie o wyborze oferty [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczoengo na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Wójt Gminy Kozłowo informuje Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 68B/1 w miejscowości Kozłowo został roztrzygnięty. Lokal sprzdano za kwotę [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczoengo na dostawę rur PVC

Kozłowo, dnia 24.04.2006r. RGT-ZP-1/2006 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości do 60000 EURO Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień [...]

Ogłoszenie uzupełniające o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę rur PVC

Kozłowo, dnia 09.05.2006r. RGT-ZP-1/2006 Ogłoszenie uzupełniające o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę rur ciśnieniowych PVC z uszczelkami wmontowanymi w procesie produkcji. Na [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Szkotowo, gm. Kozłowo

Kozłowo, dnia 27.07.2006 roku RGT/ZP-1/2006 Wg rozdzielnika Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OWP/2006/07/03-1188026 w trybie przetargu nieograniczonego na „Sporządzenie miejscowego planu [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na "Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Rogożu, Szkotowie, Kozłowie i Szkoły Podstawowej w Sarnowie”

Kozłowo, dnia 09.08.2006 roku RGT-ZP-2/2006 Wg rozdzielnika Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OWP/2006/07/26-986760 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na "Remont chodników na osiedlu mieszkaniowym w Kozłowie dł. 500mb (800 m²) i parkingu osiedlowego o powierzchni 180 m²

Kozłowo, dnia 18.09.2006 roku RGT-ZP-3/2006 Wg rozdzielnika Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OWP/2006/08/24-548110 w trybie przetargu nieograniczonego na Remont chodników na osiedlu mieszkaniowym w Kozłowie [...]

metryczka