Przetargi Ogłoszenia

Przetargi Ogłoszenia

Pliki

[...]

przetarg nieograniczony na sprzedaż działek rekreacyjnych II

Wójt Gminy Kozłowo ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek rekreacyjnych Lp. Nr. działki Pow. (ha) Nr. KW Obręb Cena wywoławcza wraz z [...]

Przetarg nieograniczony na sprzedarz działki nr 463, obręb Szkotowo

Wójt Gminy Kozłowo O g ł a s z a I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości : 1.Nieruchomość oznaczona nr działki 463 o pow. 8240 m2 [...]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek rekreacyjnych

Wójt Gminy Kozłowo ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek rekreacyjnych Lp. Nr. działki Pow. (ha) Nr. KW Obręb Cena wywoławcza wraz z [...]

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Wójt Gminy Kozłowo Ogłasza Pierwszy ustny przetarg nieograniczony Na sprzedaż niżej wymienionego lokalu mieszkalnego: 1. Lokal mieszkalny nr 68B/1 o powierzchni 64,4 m² położony w miejscowości Kozłowo na [...]

Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Rogożu i Szkotowie

Gmina Kozłowo ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Rogożu i Szkotowie Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO zgodnie z art. 40 ust. 1 i art. 43 ust. 1 ustawy [...]

Wójt Gminy Kozłowo przeznacza do sprzedaży w drodze rokowań działki rekreacyjne

WÓJT GMINY KOZŁOWO działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.Nr 46, poz. 543 z 2000 roku z póź. zmianami / przeznacza do sprzedaży w drodze rokowań [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę chodnika z polbruku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 Działdowo-Nidzica w miejscowości Kozłowo długości 344 mb.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 60 000 EURO 1) Zamawiający Urząd Gminy w Kozłowie 13-124 Kozłowo Kozłowo 60 A , województwo warmińsko-mazurskie numer tel.: (089) [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie jednego otworu rozpoznawczego (studziennego) na terenie wsi Krokowo, gmina Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 60 000 EURO 1) Zamawiający Urząd Gminy w Kozłowie 13-124 Kozłowo Kozłowo 60 A , województwo warmińsko-mazurskie numer tel.: (089) [...]

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Wójt Gminy Kozłowo Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony Na sprzedaż niżej wymienionego lokalu mieszkalnego: 1. Lokal mieszkalny nr 68B/1 o powierzchni 64,4 m² położony w miejscowości Kozłowo na działce [...]

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Wójt Gminy Kozłowo O g ł a s z a pierwszy ustny przetarg nieograniczony Na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej : 1.Nieruchomość [...]

Przetarg nieograniczony do 60000 EURO na zakup ciągnika

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMO WARTOŚCI DO 60000 EURO ZAKUP CIĄGNIKA CPU 29370000-3 Na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z [...]

Prztarg nieograniczony do 60 000 EURO na wykonywanie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych na terenie gminy Kozłowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym do 60 000 EURO Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, 13-124 Kozłowo 61, tel./fax 089/626-70-75 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na [...]

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Olsztyn: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. [...]

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Olsztyn: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowo. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Rogożu, Szkotowie, Kozłowie i Szkoły Podstawowej w Sarnowie”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nieprzekraczającej 60 000 euro 1) Zamawiający Gmina Kozłowo 13-124 Kozłowo 60A, woj. warmińsko – mazurskie tel. (089) 626-75-05, fax. (089) [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 2618013 WAŻYNY – PAWLIKI – droga krajowa nr 7 w lok. 0+000 + 0+380”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nieprzekraczającej 60 000 euro 1) Zamawiający Gmina Kozłowo 13-124 Kozłowo 60A, woj. warmińsko – mazurskie tel. (089) 626-75-05, fax. (089) [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Wymiana sieci cieplnej wraz z przyłączami na osiedlu mieszkalnym w Kozłowie”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nieprzekraczającej 60 000 euro 1) Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie 13-124 Kozłowo 60A, woj. warmińsko [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 Działdowo – Nidzica – Jedwabno w miejscowości Kozłowo od km 10+366 do km 10+687 na długości 0,321 km.”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 60 000 EURO 1) Zamawiający Gmina Kozłowo 13-124 Kozłowo Kozłowo 60 A , województwo warmińsko-mazurskie numer tel.: (089) 626-75-05 [...]

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Wójt Gminy Kozłowo O g ł a s z a Pierwszy ustny przetarg nieograniczony Na sprzedaż niżej wymienionego lokalu mieszkalnego : 1.Lokal [...]

Ogłoszenie o przetargu niograniczonym o wartości zadania nie przekraczającej kwoty 60.000 euro na usługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Kozłowo i jednostek organizacyjnych Gminy Kozłowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymo wartości zadania nie przekraczającej kwoty 60.000 euro WÓJT GMINY KOZŁOWOKozłowo 60a13-124 Kozłowotel. 089 626-75-04 ogłasza przetarg nieograniczony na: usługę bankową realizowaną na [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wywóz nieczystości stałych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI DO 60.000 EURO CPV-90121200 - transport odpadów Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177 późniejszymi [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup oleju napędowego i etyliny bezołowiowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI DO 60000 EURO CPV-23111200 - zakup benzyny bezołowiowej CPV-23121100 - zakup oleju napędowego W związku z [...]

Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym o wartości do 60000 EURO na dostawę rur PCV.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI DO 60000 EURO CPV-25212200-2 W związku z wejściem w życie z dniem [...]

Wójt Gminy Kozłowo informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

Wójt Gminy Kozłowo Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kozłowie został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [...]

Wójt Gminy Kozłowo informuje o wykazie działek rekreacyjnych przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Kozłowo informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kozłowie został wywieszony na okres 21 dni wykaz działek rekreacyjnych położonych w obrębie Kownatki przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Kozłowo o g ł a s z a Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości : 1.Nieruchomość położona w miejscowości [...]

Ogłoszenie o przetargu ustnymni nieograniczonym na sprzedaż działek rekreacyjnych

Wójt Gminy Kozłowo ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek rekreacyjnych Lp. Nr. działki Pow. (ha) Nr. KW Obręb Cena wywoławcza wraz z [...]

Ogłoszenie o unieważnieniu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

W Ó J T G M I N Y Kozłowo I n f o r m u j e Wyznaczony na dzień 30 czerwca 2006 roku na [...]

Przetarg nieograniczony na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Szkotowo, gm. Kozłowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/07/03-1188026 Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa: Gmina Kozłowo Adres pocztowy: Ulica: Kozłowo Miejscowość: [...]

Przetarg nieograniczony na Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Rogożu, Szkotowie, Kozłowie i Szkoły Podstawowej w Sarnowie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/07/26-986760 Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa: Gmina Kozłowo Adres pocztowy: Ulica: Kozłowo Miejscowość: Kod pocztowy: [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Remont chodników na osiedlu mieszkaniowym w Kozłowie dł. 500mb (800 m²) i parkingu osiedlowego o powierzchni 180 m²

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/08/24-548110 Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa: Gmina Kozłowo Adres pocztowy: Ulica: Kozłowo 60A Miejscowość: [...]

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek rekreacyjnych

Wójt Gminy Kozłowo ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek rekreacyjnych Lp. Nr. działki Pow. (ha) Nr. KW Obręb Cena wywoławcza [...]

metryczka