Wybory samorządowe 2006

Wybory samorządowe 2006

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOZŁOWIE Gminna Komisja Wyborcza informuje o pełnionych dyżurach: - w dniu 25 listopada 2006 r. Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżur w godz.9.00 – 15.00 w siedzibie Komisji w [...]

Zestawienie wyników oraz protokoły wyborów do Rady Gminy w Kozłowie i Wójta Gminy Kozłowo

Zestawienie wyników do Rady Gminy w Kozłowie w okręgu Nr 1 [...]

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Kozłowo

Uchwała Nr  15 Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie  z dnia 13 listopada 2006 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Kozłowo w dniu 26 listopada 2006 r.     Na podstawie art.4 ust.6 ustawy [...]

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Szkudaju

UchwałaGminnej Komisji Wyborczej w Kozłowiez dnia 10 listopada 2006 roku  w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Szkudaju.  Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja [...]

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOZŁOWIE     Na podstawie art.44 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z [...]

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOZŁOWIE   Gminna Komisja Wyborcza informuje o pełnionych dyżurach:     - w dniu 11 listopada 2006 r. Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżur w godz.9.00 – 15.00 w siedzibie Komisji [...]

Informacja o składach i siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W KOZŁOWIE o składzie i jej siedzibie   Skład Komisji:   1. Bieluch Dorota       -  przewodniczący   2. Janowski [...]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o dokonanych skreśleniach nazwisk kandydatów na radnych do Rady Gminy w Kozłowie i o unieważnieniu zarejestrowanej listy kandydatów

    OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Kozłowie z dnia 2 listopada 2006 r. o dokonanych skreśleniach nazwisk kandydatów na radnych do Rady Gminy w Kozłowie  i unieważnieniu zarejestrowanej listy kandydatów [...]

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o zmianie w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Rogożu

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie z dnia 2 listopada 2006 r. o zmianie w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Rogożu.      Na podstawie art.18 ust. 5 i 6  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – [...]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na radnych

OBWIESZCZENIEGMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOZŁOWIEz dnia 26 października 2006 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach do Rady Gminy w Kozłowiezarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z [...]

Obwieszczenie Gminnej komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych

OBWIESZCZENIEGMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJw Kozłowiez dnia 26 października 2006 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Kozłowie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. Na [...]

Obwieszczenie Gminnej Komisji wyborczej w Kozłowie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kozłowo

OBWIESZCZENIEGminnej Komisji Wyborczej w Kozłowiez dnia 20 października 2006o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kozłowow wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. [...]

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie z dnia 18 października 2006 r. o składach Obwodowych Komisji Wyborczych. Na podstawie art.18 ust.1 i 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad [...]

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie

Gminna Komisja Wyborcza w Kozłowie z siedzibą w Urzędzie Gminypełni dyżury w pokoju Nr 14 ( I piętro)w godz.8.oo – 15.ooSkład Gminnej Komisji Wyborczej:1. Bożena Judycka - przewodnicząca2. Edyta Kosewska - z-ca przewodniczącego3. [...]

Informacja Wójta Gminy Kozłowo

INFORMACJAZgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Kozłowie – pokój 22 do dnia 13 października 2006 r. do godz.15.00Prawo zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Kozłowo z dnia 2006-09-22

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY KOZŁOWOz dnia 22 września 2006 r.Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547, z 2004 r. Nr 25, [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Kozłowo

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kozłowo z dnia 21 września 2006 rokuZgodnie z art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw ( tj. Dz.U. z 2003 r Nr 159, [...]

Uchwała Nr XXIX/209/06

Uchwała Nr XXIX/209/06 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w podziale Gminy Kozłowo na obwody głosowania. Na podstawie art.31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja [...]

Uchwała Nr XXIX/ 208 /06

Uchwała Nr XXIX/ 208 /06 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w podziale gminy Kozłowo na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym [...]

metryczka