Archiwum postępowań

Archiwum postępowań

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. drogownictwa, energetyki i gospodarki terenowej

Ogłoszenie o naborze - Podinspektor ds. drogownictwa, energetyki i gospodarki terenowej [...]

Informacja o wynikach naboru - podinspektor d/s inwestycji

Informacja o wynikach naboru - podinspektor d/s inwestycji [...]

Konkurs na kandydata na stanowisko pracownika socjalnego

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZŁOWIE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko pracownika socjalnego [...]

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie zatrudni osobę na stanowisko Głównego Księgowego w wmiarze 1/2 etatu.

Ogłoszenie Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie zatrudni osobę na stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze ½ etatu. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach [...]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. obsługi księgowej szkół

Wójt Gminy Kozłowoogłaszanabór na wolne stanowisko urzędnicze:Podinspektor ds. obsługi księgowej szkół [...]

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Kozłowo

Wójt Gminy Kozłowoogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Kozłowo [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU referent d/s budżetowych

Informacja o wynikach naboruna stanowiskoreferent d/s budżetowych [...]

Referent ds. budżetowych - lista kandydatów spełniających wymagania formalne

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko urzędnicze referent d/s budżetowych [...]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent d/s budżetowych

WÓJT GMINY KOZŁOWO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa stanowiska pracy: Referent ds. budżetowych 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1) Prowadzenie księgowości budżetowej. 2) [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko inspektora ds oświaty

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds oświaty [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko inspektora ds. inwestycji i ochrony środowiska

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. inwestycji i ochrony środowiska [...]

Inspektor ds. inwestycji i ochrony środowiska

Lista kandydatówspełniających wymagania formalnena stanowisko urzędniczeINSPEKTOR DS. INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA [...]

Inspektor ds. oświaty

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędniczeINSPEKTOR DS. OŚWIATY [...]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. inwestycji i ochrony środowiska

WÓJT GMINY KOZŁOWO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa stanowiska pracy: Inspektor ds. inwestycji i ochrony środowiska 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Organizacja [...]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. oświaty

WÓJT GMINY KOZŁOWO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa stanowiska pracy: Inspektor ds oświaty 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku : Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie [...]

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie [...]

Inspektor d/s budownctwa

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko urzędnicze inspektor d/s budownictwa [...]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. budownictwa

WÓJT GMINY KOZŁOWO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa stanowiska pracy: Inspektor ds. budownictwa 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: a) Sprawowanie nadzoru nad robotami [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

INFORMACJA o wynikach naboruna stanowisko główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Młodszy Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

INFORMACJA o wynikach naboruna stanowisko młodszy księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta d/s budżetowych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta d/s budżetowych [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko inspektora d/s pozyskiwania środków finansowych i zamówień publicznych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko inspektora d/s pozyskiwania środków finansowych i zamówień publicznych [...]

Młodszy Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko urzędnicze młodszy księgowy [...]

Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko urzędnicze główny księgowy [...]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZŁOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa stanowiska pracy: Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie 2. Zakres wykonywanych zadań na [...]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZŁOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa stanowiska pracy: młodszy księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie 2. Zakres wykonywanych zadań na [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko d/s Polityki Informacyjnej, Informatyki i Promocji Gminy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko d/s Polityki Informacyjnej, Informatyki i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy w Kozłowie     [...]

Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko urzędnicze główny księgowy       [...]

Inspektor d/s pozyskiwania środków finansowych i zamówień publicznych

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko urzędnicze inspektor d/s pozyskiwania środków finansowych i zamówień publicznych     [...]

Inspektos d/s polityki informacyjnej

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko urzędnicze inspektor d/s Polityki Informacyjnej, Informatyki i Promocji Gminy     [...]

Inspektor d/s budownictwa

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko urzędnicze inspektor d/s budownictwa     [...]

Referent d/s budżetowych

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko urzędnicze referent d/s budżetowych   [...]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie

WÓJT GMINY KOZŁOWO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa stanowiska pracy : Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku : a) [...]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. budżetowych

WÓJT GMINY KOZŁOWO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa stanowiska pracy: Referent ds. budżetowych 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku : a) Obsługa kasy urzędu. b) Ewidencja i [...]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. budownictwa

WÓJT GMINY KOZŁOWO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa stanowiska pracy: Inspektor ds. budownictwa 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku : a) Sprawowanie nadzoru nad robotami budowlanymi, [...]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. pozyskiwania środków finansowych i zamówień publicznych

WÓJT GMINY KOZŁOWO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa stanowiska pracy: Inspektor ds. pozyskiwania środków finansowych i zamówień publicznych 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku [...]

metryczka