2007

2007

Zarządzenie Nr 73/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie planów finansowych

Zarządzenie Nr 73/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie planów finansowych [...]

Zarządzenie Nr 72/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Kozłowo w 2008 roku

Zarządzenie Nr 72/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Kozłowo w 2008 roku [...]

Zarządzenie Nr 71/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 71/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie Nr 70/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Zespołu wykonawczego Strategii Rozwoju Gminy Kozłowo na lata 2007-2015

Zarządzenie Nr 70/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Zespołu wykonawczego Strategii Rozwoju Gminy Kozłowo na lata 2007-2015 [...]

Zarządzenie Nr 69/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprwie przeniesień miedzy rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 69/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie przeniesień miedzy rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 68/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 21 listopada 2007 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków straży pożarnych

Zarządzenie Nr 68/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 21 listopada 2007 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków straży pożarnych [...]

Zarządzenie Nr 67/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 67/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr66/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 15 listopada 2007 roku

Zarządzenie Nr 66/2007Wójta Gminy Kozłowoz dnia 15 listopada 2007w sprawie projektu budżetu na 2008 rok [...]

Zarządzenie Nr 65/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 13 listopada 2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 65/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 13 listopada 2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji [...]

Zarządzenie Nr 64/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 64/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 63/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 63/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 62/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 października 2007 roku w sprawie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 62/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 października 2007 roku w sprawie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 61/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 01 października 2007 roku w sprawie organizacji i składu osobowego Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy w Kozłowie.

Zarządzenie Nr 61/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 01 października 2007 roku w sprawie organizacji i składu osobowego Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy w Kozłowie. [...]

Zarządzenie Nr 60/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 01 października 2007 roku w sprawie planu zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008.

Zarządzenie Nr 60/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 01 października 2007 roku w sprawie planu zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008. [...]

Zarządzenie Nr 59/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 1 października 2007 roku w sprawie powołania i ustalenia zakresu zadań koordynatora gminnego oraz operatorów informat. obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP na 21.11

Zarządzenie Nr 59/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 1 października 2007 roku w sprawie powołania i ustalenia zakresu zadań koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu [...]

Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 57/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 września 2007 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku

Zarządzenie Nr 57/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 września 2007 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 200 [...]

Zarządzenie Nr 56/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 56/2007 Wójta Gminy Kozłowoz dnia 26 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 55/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 3 września 2007 w sprawie składu osobowego i funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 55/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 3 września 2007 w sprawie składu osobowego i funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego [...]

Zarządzenie Nr 54/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 3 września 2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 54/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 3 września 2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie Nr 53/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 27 sierpnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla wyboru kandydata na stanowisko inspektora ds. inwestycji i ochrony środowiska.

Zarządzenie Nr 53/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 27 sierpnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla wyboru kandydata na stanowisko inspektora ds. inwestycji i ochrony środowiska. [...]

Zarządzenie Nr 52/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla wyboru kandydata na stanowisko inspektora ds. oświaty.

Zarządzenie Nr 52/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla wyboru kandydata na stanowisko inspektora ds. oświaty. [...]

Zarządzenie Nr 51/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Rogożu.

Zarządzenie Nr 51/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Rogożu. [...]

Zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 2 sierpnia 2007r. w sprawie organizacji ruchu na drodze gminnej Januszkowo - Kownatki

Zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 2 sierpnia 2007r. w sprawie organizacji ruchu na drodze gminnej Januszkowo - Kownatki [...]

Zarządzenie Nr 49/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 2 sierpnia 2007r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Gminy w Kozłowie

Zarządzenie Nr 49/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Gminy w Kozłowie. [...]

Zarządzenie Nr 48/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Zespołu do oceny aktualności i studium miejscowych planów

Zarządzenie Nr 48/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Zespołu do oceny aktualności studium i miejscowych planów [...]

Zarządzenie Nr 47/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na dyrekotra Zespołu Szkół w Rogożu

Zarządzenie Nr 47/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na dyrekotra Zespołu Szkół w Rogożu [...]

Zarządzenie Nr 46/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Szkudaju

Zarządzenie Nr 46/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Szkudaju [...]

Zarządzenie Nr 45/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarnowie

Zarządzenie Nr 45/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarnowie [...]

Zarządzenie Nr 44/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 44/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej [...]

Zarządzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 lipca 2007 w sprawie powierzenia stanowiska kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 lipca 2007 w sprawie powierzenia stanowiska kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej [...]

Zarządzenie Nr 42/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 42/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej [...]

Zarządzenie Nr 41/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 18 lipca 2007 roku w sprawie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 41/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 18 lipca 2007 roku w sprawie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 40/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy w Kozłowie

Zarządzenie Nr 40/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy w Kozłowie [...]

Zarządzenie Nr 39/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 39/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 38/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie składu osobowego i funkcjonowania Gminnego Zespołu Reagowania

Zarządzenie Nr 38/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie składu osobowego i funkcjonowania Gminnego Zespołu Reagowania [...]

Zarządzenie Nr 37/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 37/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 36/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Rogożu

Zarządzenie Nr 36/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Rogożu [...]

Zarządzenie Nr 35/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Szkudaju

Zarządzenie Nr 35/2007Wójta Gminy Kozłowoz dnia 20 czerwca 2007 rokuw sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Szkudaju [...]

Zarządzenie Nr 34/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursoej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarnowie

Zarządzenie Nr 34/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursoej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarnowie [...]

Zarządzenie Nr 33/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu przyznania tytułu ,,Absolwent Roku"

Zarządzenie Nr 33/2007Wójta Gminy Kozłowoz dnia 14 czerwca 2007 rokuw sprawie Regulaminu przyznawania tytułu ,,Absolwent Roku". [...]

Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie Nr 31/2007 Wójta Gminy Kozłowo w sprawie: ustalenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kozłowie

Zarządzenie Nr 31/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kozłowie. § [...]

Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Kozłowie

Zarządzenie Nr 30 /2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Kozłowie. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 29/2007 WÓJTA GMINY W KOZŁOWIE z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok     Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku [...]

Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie

ZARZĄDZENIE NR 28/2007 WÓJTA GMINY KOZŁOWO z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok     Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Klubu Integracji Społecznej w Kozłowie

Zarządzenie Nr 26/2007Wójta Gminy Kozłowoz dnia 30 marca 2007 rokuw sprawie zatwierdzenia Regulaminu OrganizacyjnegoKlubu Integracji Społecznej w Kozłowie.    Na podstawie art.26 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 25/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku [...]

Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie unieważnienia zarządzenia Nr 14/2007

ZARZĄDZENIE Nr 24/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie: unieważnienia zarządzenia Nr 14/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie przeniesień między [...]

Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołeckich na terenie gminy Kozłowo.

Zarządzenie Nr 23/2007Wójta Gminy Kozłowoz dnia 15 marca 2007 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołeckich na terenie gminy Kozłowo. Na podstawie § 19 ust.1 i 2 Statutu Sołectw stanowiących [...]

Zarządzenie Nr 22/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 06 marca 2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 22/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 06 marca 2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kozłowie

Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kozłowie [...]

Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie odwołania zastępcy Wójta

Zarządzenie Nr 20/2007Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 lutego 2007 rokuw sprawie odwołania zastępcy Wójta [...]

Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 lutego 2007 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Kozłowie

Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 lutego 2007 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Kozłowie [...]

Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla wyboru kandydata na stanowisko Inspektora ds Polityki Informacyjnej, Informatyki i Promocji Gminy

Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla wyboru kandydata na stanowisko Inspektora ds Polityki Informacyjnej, Informatyki i Promocji Gminy [...]

Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla wyboru kandydata na stanowisko inspektora ds pozyskiwania środków finansowych i zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla wyboru kandydata na stanowisko inspektora ds pozyskiwania środków finansowych i zamówień publicznych [...]

Zarządzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko inspektora ds. budownictwa

Zarządzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko inspektora ds. budownictwa [...]

Zarządzenie Nr 15/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko referenta ds. budżetowych

Zarządzenie Nr 15/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko referenta ds. budżetowych [...]

Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie planów finansowych

Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie planów finansowych [...]

Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kozłowo w 2007 roku

Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kozłowo w 2007 roku [...]

Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 01 lutego 2007 roku w sprawie upoważniena p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 01 lutego 2007 roku w sprawie upoważniena p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy [...]

Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 01 lutego 2007 w sprawie upoważniena p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych

Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 01 lutego 2007 w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, a także do wydawania decyzji [...]

Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 01 lutego 2007 roku w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 01 lutego 2007 roku w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w [...]

Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kozłowie

Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kozłowie [...]

Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 01 lutego 2007 w sprawie powierzenia obowiązków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie

Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 01 lutego 2007 w sprawie powierzenia obowiązków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie [...]

Zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 01 lutego 2007 roku w sprawie odwołania Pani Anny Kalinowskiej ze stanowiska p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie

Zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 01 lutego 2007 roku w sprawie odwołania Pani Anny Kalinowskiej ze stanowiska p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie [...]

Zarządzenie Nr 5/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do prowadzenia postępowań w sprawie zaliczek alimentacyjnych

Zarządzenie Nr 5/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do prowadzenia postępowań w sprawie zaliczek alimentacyjnych [...]

Zarządzenie Nr 4/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 16 stycznia 2007 w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do przeprowadzenia postępwania w sprawie świadczeń rodzinnych, a także do wyd. w tych sprawac

Zarządzenie Nr 4/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 16 stycznia 2007 w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do przeprowadzenia postępwania w sprawie świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w [...]

Zarządzenie Nr 3/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 16 stycznia 2007 w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 3/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 16 stycznia 2007 w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy [...]

Zarządzenie Nr 2/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie

Zarządzenie Nr 2/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie [...]

Zarządzenie Nr 1/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 05 stycznia 2007 roku w sprawie: zasad informowania Wójta Gminy Kozłowo o zagrożeniach, zdarzeniach nadzwyczajnych i innych sytuacjach kryzysowych na terenie Gminy Kozłowo

Zarządzenie Nr 1/2007 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 05 stycznia 2007 roku w sprawie: zasad informowania Wójta Gminy Kozłowo o zagrożeniach, zdarzeniach nadzwyczajnych i innych sytuacjach kryzysowych na terenie Gminy Kozłowo [...]

metryczka