Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Kozłowie
w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)


Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest:
  • posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP,
  • posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. "Profilu Zaufanego ePUAP".

Wysłanie dokumentów tą drogą zapewnia uzyskanie urzędowego poświadczenia odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy w Kozłowie:
1. Dokumenty elektroniczne powinny być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF
b. XLS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f.  PDF
g. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) określa dany typ formularza.
4.  Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Adres ESP Urzędu Gminy w Kozłowie: /281103/skrytka

   Ponadto informujemy, że podane na BIP lub stronie internetowej gminy kontaktowe adresy e-mail nie pełnią roli skrzynki podawczej. Do wnoszenia spraw i wniosków (podań, żądań, wyjaśnień, zażaleń, odwołań) drogą elektroniczną służy ESP.

metryczka


Wytworzył: Karol Malonek (1 maja 2008)
Opublikował: Karol Malonek (6 maja 2008, 08:07:11)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (29 grudnia 2016, 08:31:11)
Zmieniono: zaktualizowano dane adresu skrzynki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17195