2011

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

2011

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Nr RIO.VIII-0120-206/12 z dnia 3 kwietnia 2012 roku

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Nr RIO.VIII-0120-206/12 z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kozłowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kozłowo za 2011 rok [...]

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Nr RIO.VIII-0120-62/11 i RIO.VIII-0120-63/11

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-62/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy [...]

metryczka