Wybory do Sejmu i Senatu 2011

Wybory do Sejmu i Senatu 2011

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy obwodową komisję wyborczą w wyborach do Sejmu i Senatu powołuje spośród wyborców najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów - Wójt [...]

Informacja dla wyborców o ich uprawnieniach w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

W obwodach głosowania utworzonych na terenie gminy Kozłowo głosować mogą tylko wyborcy ujęci w spisie wyborców w danym obwodzie głosowania lub posiadający zaświadczenie o prawie głosowania. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca [...]

metryczka