Dofinansowanie usuwania azbestu

Dofinansowanie usuwania azbestu

Dofinansowanie usuwania azbestu - 2021

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Konkursem realizowanym w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających [...]

Dofinansowanie usuwania azbestu - 2019

Gmina Kozłowo chcąc pomóc swoim mieszkańcom w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z nieruchomości stanowiących ich własność, planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z [...]

Dofinansowanie usuwania azbestu - 2018

Gmina Kozłowo chcąc pomóc swoim mieszkańcom w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z nieruchomości stanowiących ich własność, planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z [...]

Dofinansowanie usuwania azbestu - 2017

Gmina Kozłowo informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozłowo" jest dotowana na podstawie umowy nr 00313/17/11032/OZ-LZ/D z dnia 19.07.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony [...]

Dofinansowanie usuwania azbestu - 2016

Gmina Kozłowo informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozłowo" jest dotowana na podstawie umowy nr 00126/16/11032/OZ-LZ/D z dnia 22.06.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony [...]

metryczka