Obwieszczenia/Zawiadomienia

Obwieszczenia/Zawiadomienia

Decyzja nr 4/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja nr 4/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 545

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 545 od skrzyżowania z drogami [...]

Postanowienie Wójta Gminy Kozłowo - raport oddziaływania na środowisko

Postanowienie Wójta Gminy Kozłowo w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 545 od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi 542 i 544 w Działdowie do skrzyżowania z [...]

Decyzja nr 2/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na 65 DJP, płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę na działce o nr ew. 94/1 obręb geod. Wola położonej w miejscowości Wola.

Decyzja nr 2/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na 65 DJP, płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę na działce o nr ew. 94/1 obręb geod. Wola położonej w miejscowości [...]

Decyzja nr 1/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej instalacji gazowej o dodatkowe naziemne zbiorniki na gaz płynny

znak: RGT-7624-1/2007 Decyzja nr 1/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej instalacji gazowej o dodatkowe naziemne zbiorniki na gaz płynny V= 2x6400 l przy [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Kozłowo, dnia 06.03.2007r RGT-7624-1/2007 ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania        Zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071z późn. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kozłowo, dnia 16.03.2007r RGT-7624-2/2007 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071z późn. zm.) w [...]

Zawiadomienie owszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kozłowo, dnia 02.08.2006r. RGT-7624-1/2006 ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071z późn. zm.) w nawiązaniu [...]

Postanowienie Wójta Gminy Kozłowo w sprawie raportu oddziaływania na śrdowisko

Kozłowo, 28.08.2006r. RGT-7624-1/2006 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006r, Nr 129, [...]

metryczka