Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Uchwała nr XXXVIII/323/2014 Rady Gminy w Kozłowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/234/2012 w sprawie podziału gminy Kozłowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obw komisji wyborczych ...

UCHWAŁA NR XXXVIII/323/2014 RADY GMINY W KOZŁOWIE z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/234/2012 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Kozłowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich [...]

metryczka