Stypendium socjalne

   Stypendium socjalne przyznawane jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Kozłowo na wniosek:
  • rodziców (opiekunów prawnych) albo  pełnoletniego ucznia;
  • dyrektora szkoły.
    Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi - 600 zł netto.  
   W przypadku posiadania przez wnioskodawców ziemi przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości - 345 zł.

   Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 
   Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Kozłowie, ul. Mazurska 3,  13-124 Kozłowo – pokój nr 22 lub listownie na powyższy adres w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Druki do pobrania:
1) wniosek o przyznanie stypendium szkonego (102kB) pdf
2) klauzula informacyjna, (104kB) pdf
3) zaświadczenie o wynagrodzeniu, (74kB) pdf
4) zaświadczenie z PUP, (85kB) pdf
5) oświadczenie, (60kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (14 września 2018)
Opublikował: Karol Malonek (14 września 2018, 09:10:21)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (31 sierpnia 2023, 13:36:07)
Zmieniono: zaktualizowano dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7065