Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdania finansowe za rok 2018 składające się z:
1.Bilansu.
2.Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy).
3.Zestawienie zmian w funduszu.
4.Informacji dodatkowej.
zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
https://bip.kozlowo.pl/index.php?bip_id=4090&cid=230

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (9 maja 2019)
Opublikował: Karol Malonek (10 maja 2019, 09:53:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2386