Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2019 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 30) starsze uchwały »Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 marca 2019


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, stanowiącej własność Gminy Kozłowo

Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 marca 2019


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miejscowości Szkotowo

Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 marca 2019


w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 marca 2019


w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 marca 2019


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 marca 2019


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2019-2038

Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 marca 2019


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 marca 2019


w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Andrzeja Śliwińskiego i Adama Śliwińskiego na uchwałę Rady Gminy w Kozłowie Nr LIX/437/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Kozłowo – obszar VIII pt. Sarnowo – Zakrzewo – Zalesie oraz udzielenia odpowiedzi na wniesioną skargę

Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 marca 2019


w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Przemysława Koźlakiewicza i Ernesta Koźlakiewicza na uchwałę Rady Gminy w Kozłowie Nr LV/409/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo oraz udzielenia odpowiedzi na wniesioną skargę

Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 marca 2019


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Kozłowie

Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 marca 2019


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozłowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 marca 2019


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2019

Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 marca 2019


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2019 rok

Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 14 lutego 2019


w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 7 lutego 2019


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 7 lutego 2019


w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 7 lutego 2019


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2019 rok

Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 7 lutego 2019


w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 7 lutego 2019


w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 7 lutego 2019


w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Kozłowo powołanej do zbadania sposobu przeprowadzenia i rozliczenia remontu nieruchomości położonej przy ulicy Nidzickiej 6 w Kozłowie
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 30) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij