NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/133/2011Rady Gminy w Kozłowiez dnia 16 listopada 2011w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku; z 2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; 2006 rok: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r: Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 , Nr 134, poz.777), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) ( Dz. U. Nr 95 poz.613 z 2010 roku, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz.1475: z 2011 roku Nr 102 poz.584, Nr 112 poz.654, Nr 171 poz.1016)

Uchwała nr XV/133/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16 listopada 2011


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku; z 2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; 2006 rok: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r: Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 , Nr 134, poz.777), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) ( Dz. U. Nr 95 poz.613 z 2010 roku, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz.1475: z 2011 roku Nr 102 poz.584, Nr 112 poz.654, Nr 171 poz.1016)


Uchwała Nr XV/133/2011 (498kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (14 grudnia 2011, 12:26:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2400