Uchwała nr II/4/2014Rady Gminy w Kozłowiez dnia 8 grudnia 2014w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ...

Uchwała nr II/4/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 8 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ...


Uchwała Nr II/4/2014 (1948kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (18 grudnia 2014, 09:13:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 956