NULL string(0) ""

Uchwała nr LIX/435/2018Rady Gminy w Kozłowiez dnia 16 listopada 2018w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kozłowo – obszar V pt.: Gołębiewo – WierzbowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 20 ust.1 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/246/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kozłowo – obszar V ...

Uchwała nr LIX/435/2018
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16 listopada 2018


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kozłowo – obszar V pt.: Gołębiewo – Wierzbowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 20 ust.1 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/246/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kozłowo – obszar V ...


Uchwała Nr LIX/435/2018 (1220kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/435/2018 (6178kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (12 grudnia 2018, 09:30:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 608