Uchwała nr XVI/123/2019Rady Gminy w Kozłowiez dnia 4 listopada 2019w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm) oraz art. 17 ust.1 pkt. 3, art. 36 pkt. 2 lit. i, art. 48, art. 48a i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.),

Uchwała nr XVI/123/2019
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 4 listopada 2019


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm) oraz art. 17 ust.1 pkt. 3, art. 36 pkt. 2 lit. i, art. 48, art. 48a i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.),


Uchwała Nr XVI/123/2019 (104kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (14 listopada 2019, 08:24:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 97