Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Kozłowo, dnia 06.03.2007r

RGT-7624-1/2007ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


       Zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 46a, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902)

Wójt Gminy Kozłowo
zawiadamia,

        że w dniu 06.03.2007.r, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie istniejącej instalacji gazowej o dodadkowe naziemne zbiorniki na gaz płyny V=2x6400 litrów z przeznaczeniem do celów grzewczych związanych z produkcją rolną  na działce nr 20/5 w miejscowosci Rogóż obręb geodezyjny Rogóż gmina Kozłowo.
        W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia, uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia; w godzinach pracy Urzędu Gminy w Kozłowie (tj. od 7:00 do 15:00, ), w pokoju nr 23
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                                                    mgr.inż.Wójt Gminy Kozłowo
                                                                    Jacek Jankowski

 Otrzymują:
1. Wnioskodawca:Indykpol S.A. ul.Jesienna 3,Olsztyn,
2. Dolinski Piotr,Kramarzewo 1,13-214 Uzdowo,
3. Starostwo Powiatowe,13-100 Nidzica,ul.Traugutta 23 (dz.nr. 193),
4. Gmina Kozłowo,13-124 Kozłowo 60A,

5.Tablica ogłoszeń sołectwa Rogóz,
6.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Kozłowo,
7.BIP Urzędu Gminy Kozłowo:www.bip.kozlowo.pl
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (23 marca 2007)
Opublikował: Sławomir Klimek (23 marca 2007, 10:31:09)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (13 lutego 2014, 11:03:54)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu obwieszczenia/zawiadomienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3435