Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie we współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Olsztynie po raz kolejny przystąpił do realizacji  Podprogramu FEAD 2018.

Informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz nowego Podprogramu 2018 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


CZAS REALIZACJI PODPROGRAMU 2018
sierpień 2018 roku – maj 2019 roku

osobom zainteresowanym uczestnictwem w PO PŻ Podprogram 2018 wydawane są skierowania przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.

KRYTERIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ ODBIORCY
Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (dochód nie może przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej) tj.:
  • 1 402 zł. dla osoby samotnej,
  • 1 056 zł. dla osoby pozostającej w rodzinie,

- zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 2018 roku.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Poza wydawaniem żywności w ramach programu prowadzone są działania towarzyszące.

Wszelkich informacji dotyczących kwalifikowania do Programu udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.


Działania Towarzyszące realizacji
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w Kozłowie


We wtorek 4 grudnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie odbyły się warsztaty, których tematem było zdrowe żywienie, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności oraz edukacja ekonomiczna.
Warsztaty dla podopiecznych ośrodka pobierających żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa poprowadzili na zlecenie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie Pani Grażyna Kondek i Pan Jacek Panas.

metryczka


Wytworzył: GOPS Kozłowo (5 grudnia 2018)
Opublikował: Karol Malonek (6 grudnia 2018, 08:46:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 595