Uchwała nr LIII/414/2022Rady Gminy w Kozłowiez dnia 25 marca 2022w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na lata 2022-2025Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 1119 z późn.zm.) oraz art.10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 2050 z późn.zm.)

Uchwała nr LIII/414/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 25 marca 2022


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na lata 2022-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 1119 z późn.zm.) oraz art.10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 2050 z późn.zm.)


Uchwała Nr LIII/414/2022 (895kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (11 maja 2022, 14:36:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82